Богданівська громада
Павлоградський район, Дніпропетровська область

План соціально - економічного розвитку громади

 

Описание: Описание: Описание: TSIGN

 

 

БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ РАЙОН

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

  СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  затвердження плану соціально-економічного розвитку  

Богданівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

 

 

 

          Керуючись   ст. 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в  Україні» , враховуючи висновки постійних комісій сільської ради,  сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити план соціально-економічного розвитку   Богданівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік  згідно додатку, який додається.

 

 

 

 

Сільський голова                                                      О.Г. ГРИЩЕНКО

 

с. Богданівка

від 14 грудня 2016 року

№ 222-13 /VІІ

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення    № 222-13/VІІ

                                                                        від 14 грудня 2016 року

План соціально-економічного розвитку

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

І. Вступ.

 

План соціально-економічного розвитку Богданівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (далі – План) розроблений відповідно до вимог законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

План розроблено з урахуванням завдань і положень:

Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI (далі – Стратегія).

 

У плані визначено цілі та завдання соціально-економічного розвитку Богданівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік ( далі Громада), спрямовані на розвиток громади – роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення Громади.

 

Фінансування заходів Плану у 2017 році здійснюватиметься за рахунок різних джерел фінансування: коштів бюджету Громади, субвенцій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств, інвесторів та інших коштів не заборонених чинним законодавством.

 

 

ІІ. Аналітична частина.

 

2.1. Географічне розташування, опис суміжних територій.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

За географічними показниками село Богданівка розташоване у східній частині Павлоградського району, на лівому березі річки Тернівка, яка через 3 км впадає в річку Самара, вище за течією на відстані 4 км розташоване село Нова Дача, на відстані 10 км – село Нова Русь,  на відстані 7 км – місто Тернівка та на відстані 9 км – село Богуслав.

До села Богданівка примикає лісовий масив (сосна). Відстань від сільської ради до районного центру шосейним шляхом – 23 км.

 

Територія об’єднаної громади займає площу 36284,614 кв. км, населення становить біля 8 тис. чоловік.

Гідрографічна сітка міста представлена річкою площею 269,45 га, озерами площею 165,1718 га.

Площа лісового фонду становить 2544,0096 га.

Площа земель водного фонду становить 583,6730 га (тощо).

Площа земель сільськогосподарського призначення складає 31347,4209 га.

Площа земель запасу складає 8545,6382 га.

На території громади є родовища корисних копалин: кам’яне вугілля.

Площа земель під населеними пунктами становить 2039,0160 га.

Село Богданівка було створено у 1777 році, біля річці Велика Тернівка. Село засновано при правлінні Катерини II. Раніш це була слобода Богданівка, Павлоградського уїзду.

Населення Богданівки - це переселенці Курської, Орловської та Харківської губернії Росії.

Мешканці села були люди заможні, мали великі наділи землі. Отримували люди землю за несення державної служби на південних кордонах Українського населення. Майже 12 тисяч гектарів землі належало Богданівській слободі.

 

В травні 1782 року в селі було розпочато будівництво церкви на честь Василя Великого і в грудні 1786 року було завершено, настоятелем храму був Матвій Тарановський. В 1820 році в слободі була побудована церковно-приходська школа для дітей.

 

2.2. Демографічна ситуація.

 

 

 

Чисельність населення,

народжуваність та смертність, осіб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники

2014

2015

2016

Населення

7484

7498

7612

Смертність

129

124

107

Народжуваність

64

69

40

 

 

 

       Демографічна ситуація, що склалась в селі, характеризується сталою кількістю населення впродовж останніх 3-х років. На фоні загальнодержавного та районного зменшення кількості жителів, в Громаді спостерігається невеликий щорічний приріст. Це пояснюється в першу чергу міграцією населення через вигідне розташування сіл, адже поруч  знаходиться місто Тернівка та наш районний центри - це робить село привабливим для постійного проживання.

 В 2014 році в  селах Громади було зареєстровано 7484 осіб народилось 64 дитини, а померло 129 осіб. В 2015 році зареєстровано – 7498 осіб, народилось 69 дітей, а померло 124 особи.В 2016 році зареєстровано 7612 осіб, народилось 40 дітей, а померло 107 осіб.

Станом на 1 січня 2017 року в Громаді зареєстровано  7718 осіб, але фактично в селі проживає, разом з незареєстрованими мешканцями, понад 8 тис. осіб.

          Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селі, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

 

 

2.3. Зайнятість населення та ринок праці.

Чисельність працевлаштованих, осіб.

 

 

 

Показн

ки

2014

2015

2016

2017

Працездатні особи

3958

4256

4500

4570

Зайняте населення

2284

2653

2890

3053

Безробітні особи, які знаходяться на обліку

106

69

92

90

 

На території Громади розташовано понад 40 підприємств, установ та організацій, в яких працює понад 1600  місцевих жителів.

Всього в Громаді зареєстровано близько 4,5 тис. працездатного населення, близько 30% працюють в інших населених пунктах, а інша частка населення працює в особистому селянському господарстві.

В 2016 році у Павлоградському районному центрі зайнятості обліковувалось  92 безробітні особи.

Станом на 01 січня 2017 року у Павлоградському районному центрі зайнятості на обліку рахуються 90 безробітних осіб.

Враховуючи непрості часи для підприємництва, сільська рада в межах та в міру своїх можливостей пішла на зустріч підприємцям села, встановивши податок на нерухоме майно на рівні 0,2% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 м2 (при можливому максимумі 1%).

 

Основні заходи щодо забезпечення виконання Плану соціально-економічного розвитку Громади:

● Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття.

Створені додаткові робочі місця;

Сприяння розвитку підприємництва.

 

 

 

2.4. Соціальна сфера Богданівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.

 

Завдання Громади та фахівців з соціальної роботи:

 

В 2016 році після об’єднання територіальної громади в зв’язку з розширенням штатного розпису було введено 4 одиниці соціальних робітників. Завдання яких є:

 

 • всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;
 • запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;
 • створення системи, цілеспрямованої на навчання батьків усвідомленого батьківства, підвищення батьківського потенціалу та підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;
 • забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;
 • поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних, сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я;
 • проведення інформаційних компаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, прийомних сімей, сімей опікунів;
 • сприяння дотримання державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян;
 • попередження соціального сирітства;

Реінтеграція новонароджених дітей, від яких відмовилися батьки, та дітей віком до 3 років з будинків дитини у сімейне оточення (батькам, у прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного  типу, встановлення опіки, усиновлення).

 

 

2.5. Підтримка сім’ї, дітей та молоді.

 

 

 

 

 

 

 

У ході економічного  соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, економічного  соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

 

 

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей Громади.

 

Потрібно відмітити статистику по Громаді:

 

№ з/п

Показники

2015 рік

2016 рік

2017 рік

1.

Багатодітні сім`ї

53

56

56

2.

К-ть дітей в багатодітних сім`ях

171

180

185

3.

Діти інваліди

24

13

15

4.

Діти сиріти

6

3

4

5.

Діти, позбавлені батьківського піклування

16

7

6

6.

Сім’ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах

12

5

19

7.

Неповні сім’ї

91

143

157

8.

К-ть дітей в неповних сім’ях

134

186

206

В цілому робота Громади та  фахівців з соціальної роботи характеризується стабільним рівнем забезпечення умов надання безкоштовних соціальних послуг територіальній громаді, в першу чергу, категоріям дітей, молоді, сімей, які опинилися у складних, проблемних або кризових ситуаціях.

Клієнтам і сім’ям під соціальним супроводом  надаються психологічні, інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні та соціально-економічні послуги.

 

 

 

2.6. Оздоровлення та відпочинок дітей Богданівської територіальної громади Павлоградського району.

 Оздоровлення та відпочинок дітей шкільного віку, осіб

          Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років як у Павлоградському районі, так і в нашій Громаді зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру.

 

Метою є створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей, які проживають та навчаються на території Громади.

 

У рамках реалізації оздоровлення та відпочинку дітей Богданівської об’єднаної територіальної громади Павлоградського району Дніпропетровської області у 2015 році, оздоровленням та відпочинком охоплено 41 дитина шкільного віку (7,68% від загальної чисельності дітей шкільного віку). У 2016 році оздоровленням та відпочинком охоплено 38 дітей. ( 6,86 % від загальної чисельності дітей шкільного віку).

 

2.7. Програма соціального захисту населення Богданівської сільської ради на 2017 рік.

Соціальні допомоги, тис. грн.

(інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, дітям-сиротам

малозабезпеченим сім’ям та іншім потребуючим слоям населення)

 

\s Програма соціального захисту населення району на 2017 рік (далі – Програма) підготовлена відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальні послуги».

Метою програми є вирішення невідкладних питань організаційно-правового, інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового обслуговування малозабезпечених громадян району.

Здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення.

Забезпечення підтримки малозабезпечених сімей, осіб, які приймали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей.
Соціально-правова, трудова та медична реабілітація інвалідів.

Залучення до співробітництва з державними установами недержавних громадських організацій.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету.

         Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуть при формуванні показників сільського бюджету, виходячи з реальних можливостей.
          З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.  

           

В ході реалізації програми затвердженої рішенням Богданівської сільської ради № 213-13/VІІ від 14.12.2016 року плануються наступні заходи:

 

1. Підтримку інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, вдів учасників війни.
2. Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів, ветеранів, інвалідів та дітей-інвалідів з метою їх соціальної підтримки.

3. Надання соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв'язку з важкою хворобою, пожежею, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Забезпечення підтримки малозабезпечених сімей і осіб, які приймали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей.

 

 Виконання Програми забезпечить виділення коштів на:

 

 • матеріальну допомогу інвалідам;
 • матеріальну допомогу на поховання;
 • матеріальну допомогу дітям-сиротам;
 • матеріальну допомогу пенсіонерам;
 • матеріальну допомогу на лікування (при наявності довідки);
 • матеріальну допомогу сім’ям, які опинилися в складних життєвих умовах;
 • матеріальну допомогу постраждалим від пожежі, повені.

Сума кожної допомоги розглядається в індивідуальному порядку виходячи з складних умов проживання в яких опинилася людина.

    

Заплановано на 2017 рік на реалізацію програми для надання матеріальної допомоги 1000 000 грн.

 

 

2.8. Гуманітарна сфера.

 

2.8.1. Охорона здоров’я.

 

 

Заклади охорони здоров’я, одиниць

\s

 

          У Громаді функціонує дві Амбулаторії загальної практики сімейної медицини, три фельдшерські пункти:

1.Комунальний заклад «Богданівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини»;

2.Комунальний заклад «Новодачинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини»;

3. Тельманський фельдшерський пункт.

4. Самарський фельдшерський пункт.

 

 

 

5. Кохівський фельдшерський пункт.

6. Мар`ївський  фельдшерський пункт.

7. Новоруський фельдшерський пункт.

8. Зеленівський фельдшерський пункт.

Амбулаторії та фельдшерські пункти знаходяться на утриманні районного бюджету.

У Богданівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини працює 21 медпрацівник, у  Новодачинській амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 4 медпрацівника, у фельдшерських пунктах – 6 медпрацівників.

Цими амбулаторіями та фельдшерськими пунктами обслуговуються мешканці сіл Богданівка, Самарське, Мерцалівка, Шахтарське, Нова Дача, Кохівка, Нова Русь, Зелене, Мар`ївка.

Не зважаючи на те, що заклад охорони здоров`я підпорядкований районній структурі, сільська рада продовжує фінансування програм охорони здоров`я в сільській місцевості.

У 2015 р. сільською радою виділено кошти на проведення поточного ремонту та реконструкцію електричної мережі з електроустаткування приміщення Богданівської АЗПСМ, ФП с. Самарське, ФП с. Шахтарське, придбання медичного та іншого обладнання, загалом виділено понад 225,0 тис. грн.

У 2016 році на утримання установ бюджетної сфери виділено кошти в сумі 10 815717 грн. із них 4 300100 - медична субвенція.

У 2017 році на утримання установ бюджетної сфери виділено кошти в сумі 8 633 059 грн. із них 5 123 000 грн. - медична субвенція.

 

 

2.8.2. Освіта.

Дошкільні навчальні заклади.

\s

 

 

У Громаді в 2016 році налічувалось чотири дошкільні навчальні заклади та виховувалась 171 дитина, а в  2017 році планується відкрити ще один дошкільний заклад. Разом в цих закладах виховуватиметься 246 дітей.

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади.


 

  

                                   

        У Громаді налічується чотири загальноосвітні школи, дві I-II ступенів та дві  I-III ступенів в яких станом на 2015 рік навчалося  539 дітей (ЗОШ I-II – 188, ЗОШ I-III – 346), в 2016 році (ЗОШ I-II – 197 , ЗОШ I-III – 357), а в 2017 році (ЗОШ I-II – 179 , ЗОШ I-III – 332). Працює 65 вчителів (ЗОШ I-II – 27, ЗОШ I-III – 38).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

У 2015 році були виділені кошти в сумі 400,0 тис. грн. для спів фінансування з районом та придбання шкільного автобусу для підвозу дітей.

Також у цьому році було виділено 650,0 тис. грн.  на ремонт їдальні в одному з загальноосвітніх закладів, на капітальний ремонт спортивної зали, на придбання матеріалів для поточного ремонту кабінетів дошкільної групи та ремонту даху будівлі загальноосвітнього закладу.

 

Для стабільного забезпечення теплому у 2015 році для КЗ «Богданівська ЗОШ І-ІІ ступенів» придбаний котел вартістю 99,0 тис. грн.

В співпраці з ПАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» в 2014 році була капітально відремонтована покрівля КЗ «Богданівська ЗОШ І-ІІІ ступенів», проведена заміна вікон та реконструкція ганка, на що витрачено  близько  1,0 млн. грн.

У 2015 році в ЗОШ №3 збудовано спортивний майданчик, в ЗОШ №1 проведено ремонт спортзалу, у всі три школи придбано комплекти меблів, надано допомогу в частковому ремонті приміщень.

У попередні роки сільська рада перераховувала кошти відділу освіти на проведення ремонтних робіт в школах села, в цьому році буде надано аналогічну допомогу.

Також в 2014 році для КЗ «Богданівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» на реалізацію проектів «Створення соціально-оздоровчого спортивно-масового центру для школярів та сільської молоді» та  «Створення консультативно-сервісного центру здорового харчування для школярів, учителів та батьківської громади села», як переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування виділено  з місцевого бюджету 175,0 тис. грн., що дасть можливість покращити побутові умови учнів та педагогічних працівників.

В 2016 році в освітній сфері були реалізовані наступні проекти:

< >Капітальний ремонт Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів за адресою: вул. Шкільна,15 в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області. В школі було  замінено всі вікна та двері на енергозберігаючі, утеплено фасад будівлі, та замінено перекриття даху. Загальна сума  3 788,1 тис. грн. за власні кошти 1 216,5 тис. грн., субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури 2 571,7 тис. грн.Капітальний ремонт Новодачинської ЗШ I-III ступенів по вул. Пушкіна,7 в с. Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області. В школі був відремонтований дах та проведена реконструкція системи теплозабезпечення котельні. Загальна сума 2 085,9 тис. грн. за власні кошти 8,3 тис. грн., субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури 2 077,6 тис. грн.Капітальний ремонт вікон та системи опалення будівель Новоруської ЗШ I-II ступенів по вул. Горького,17 в с. Нова Русь Дніпропетровської області. Загальна сума 661,1 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури.Капітальний ремонт спортзалу в Богданівській школі  на суму 400 000 грн.,Капітальний ремонт спортзалу в Новоруській школі  на суму 300 000 грн.,Виготовлення ПКД на кап. ремонт шкіл на суму 192 067 грн,Капітальний ремонт фасаду шляхом утеплення наружних стін  Богданівської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою вул. Шевченка, 32-г с.Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області  –  2 449 740 грнУтеплення стін Новодачинської школи – 1 100 000 грн.

 

 

 На культури території Громади розміщені наступні заклади та духовності:

 

< >Храм Святителя Василя Великого;Свято - Успенський храм;Релігійна громада Святих безсрібників і чудотворців Косми і Даміана парафії Дніпропетровської Епархії української православної церкви в с. Нова Русь;Богданівська сільська бібліотека;Новодачинська сільська бібліотека;Новоруська сільська бібліотека;Новодачинський сільський будинок культури;Богданівський сільський будинок культури;Мар`ївський сільський клуб;Комунальний заклад культури «Павлоградська школа естетичного виховання»;створення умов для надання фінансової підтримки закладам культури та мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів, активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, акціях, оглядах, конкурсах; забезпечення конкурентоспроможності культурно-мистецької продукції;надання цільової підтримки самодіяльним колективам району;здійснення технічного переоснащення установ, організацій і закладів культури та мистецтва (виготовлення сценічного обладнання, придбання сценічних костюмів, ремонти та придбання музичних інструментів, проведення капітальних ремонтів систем енергозабезпечення, опалювання та енергозбереження);фінансове та матеріально-технічне забезпечення відродження та розвитку осередків народних художніх промислів.В ході реалізації програми затвердженої рішенням Богданівської сільської ради                   № 214-13/VІІвід 14.12.2016 року плануються наступні заходи:

 

 

< >створення економічних та організаційних умов для подальшого збереження і розвитку культурно-мистецької сфери Богданівської сільської ради;втілення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку регіону;активізування участі району в міжнародних, Всеукраїнських, обласних культурних проектах, культурно-інформаційний обмін з іншими регіонами України, країнами Європи та світу;забезпечення подальшого розвитку самодіяльного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів.збереження, відродження та забезпечення подальшого розвитоку традиційних народних художніх промислів, що сприятиме підвищенню рівня духовності населення;забезпечення повноцінного функціонування мережі початкових спеціалізованих навчальних та вищих  учбових закладів культури і мистецтва;підтримання та забезпечення подальшого розвитоку традиційної народної культури та аматорського мистецтва, сприяти проведенню Всеукраїнських, міжнародних, обласних конкурсів, оглядів, фестивалів,  культурно-мистецьких акцій;сформування  повноцінного регіонального інформаційно-документного ресурсу публічних бібліотек.Підвищення рівня сфери фізичної культури і спорту та фінансового забезпечення:

 

< >поліпшити результати виступів спортсменів та команд села в районних, обласних змаганнях;збільшення кількості дітей та молоді організованими спортивними секціями та гуртками;забезпечення населення фізкультурно - спортивними залами та спортивними майданчиками;підвищити рівень інформаційно - просвітницької діяльності, пропагандистської роботи серед населення за здоровий спосіб життя. 

 

В ході реалізації програми затвердженої рішенням Богданівської сільської ради              №215-13/VІІ від 14.12.2016 року плануються наступні заходи:

 

1. Сприяти розвитку команд із ігрових видів спорту;

2. Забезпечувати участь сільських команд  у спартакіада та інших масових спортивних заходах та змаганнях;

3. Проводити відповідну роботу  з державними, громадськими та благодійними організаціями, керівниками установ, приватними бізнесменами на предмет залучення коштів та транспорту для участі  в змаганнях різних рівнів;

4. Здійснювати комплексні заходи по проведенню поточних ремонтів спортивних об єктів сільської ради;

5. Висвітлювати на сторінках районної газети участь  спортсменів села в змаганнях та спартакіадах різних  рівнів;

6. Придбання ( для нагородження  спортсменів) грамот, дипломів, кубків, цінних подарунків;

7. Проводити сільські турніри, змагання до державних та святкових дат.

 

3.5.  SWOT аналіз Богданівської об’єднаної територіальної громади.

 

 Сильні сторони:

< >Люди об’єднаної територіальної Громади;Національний патріотизм;Бажання позитивних змін;Підтримання традицій;Вільний доступ до інтернет мережі;Географічне розташування;Можливості для розвитку малого та середнього бізнесу;Транспортне сполучення;Покриття доріг та вуличне освітлення;Можливості реалізації інвестиційних проектів;Пропозиції робочої сили (ринок праці). 

 

Слабкі сторони:

< >Дороги;Відсутність каналізації та водопостачання;Утилізація відходів;Відсутність розважальних закладів для дітей;Відсутність сучасного дитячого садка;Слабка активність мешканців Громади; 

 

Загрози:

< >Відсутність фінансування з бюджету області на ремонт доріг обласного призначення;Екологічна загроза в зв’язку з близьким розташуванням шахт;Кримінальна загроза в зв’язку з міграцією; 

 

Можливість розвитку:

 

< >Робочі місця;Розвиток економічний (залучення інвесторів, бізнесу). 

 

 

ІІІ. Цілі та пріоритети розвитку Богданівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.

 

У Плані визначено цілі, пріоритети та завдання соціально-економічної та культурної діяльності Богданівської об’єднаної територіальної громади на 2017 р.( далі – Громада),

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету Громади, субвенцій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

У процесі виконання Плану може уточнюватися. Зміни і доповнення до нього затверджуються сесією Богданівської сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

Станом на  початок 2017 року територія Громади  займає площу 36284,614 кв. км. Заасфальтованість сільських комунальних доріг на вулицях, де забудова домогосподарств – понад 80% складає –28,855 км (з 75,875 км).  

Водопровідні мережі з незадовільним станом, що потребують заміни або нового будівництва – 610,5 м. п.

У Громаді працюють наступні соціально-культурні, освітні та медичні заклади: два будинки культури, чотири загальноосвітні школи, чотири дитячі дошкільні навчальні заклади, одна школа естетичного виховання, дві Амбулаторії загальної практики сімейної медицини, шість фельдшерських пунктів, Комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство Богданівської сільської ради», три бібліотеки, чотири відділення поштового зв’язку, одне відділення «Ощадбанку», три відділення «Укртелекому», один сільський клуб, олійниця, три храми.

На території Громади функціонує 32 торгівельних заклади (із них: 12 продуктових магазинів, 4 господарських та спеціалізовані магазини, 1 магазин будматеріалів, 1 магазин одягу, 13 змішаних магазинів (продуктові та промислові товари), 1 розважальний центр), 1 автозаправна станція, 1 заклад громадського харчування, 1 перукарня, 3 аптеки, 2 ательє, 2 заклади з надання ритуальних послуг, 2 шахти, 1 станція технічного обслуговування, 1 санаторій-профілакторій, 2 дитячі табори, 1 лісгосп.

 

Стратегічною метою Громади є виконання наступних робіт:         

        

- проведення робіт з реконструкції існуючих водопровідних мереж та будівництво нових;

- поступове асфальтування доріг;

- реконструкція дитячого садка;

- підтримка духовно-релігійних установ;

- благоустрій футбольного стадіону;

- розвиток дорослого та дитячого футболу;

- будівництво дитячо-ігрових майданчиків;

- розвиток КП «ЖКГ Богданівської сільської ради»;

- будівництво розвідного газопроводу;

- реконструкція адмінбудівель;

- будівництво бюветів з питною водою;

- реконструкція будівель під гуртожитки для молодих спеціалістів;

- капітальні ремонти в спортзалах загальноосвітніх закладів;

- утеплення будівель загальноосвітніх закладів;

- капітальний ремонт та нове будівництво сільського клубу,будинку культури  та культурно-розважального центрів;

- капітальний ремонт бібліотеки;

- допомога закладам медицини;

- розвиток закладів шкільної, дошкільної освіти та культури;

- ліквідація наслідків від затоплення повеневими водами;

- благоустрій громадських місць в селах Громади;

- покращення екологічної ситуації населених пунктів шляхом розчищення русла ріки;

- проведення робіт з освітлення населених пунктів;

- протиповеневі заходи річки та захист від підтоплення сіл;

- благоустрій кладовищ;

- придбання пожежної машини та трактора.

Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою сіл Громади, розвиток духовно-культурних та спортивних закладів, підвищення рівня надання послуг КП «ЖКГ Богданівської сільської ради», поліпшення матеріально-технічної бази та будівель шкільний, дошкільних закладів освіти, медицини та культури.

За адміністративно-територіальним принципом до Громади відносяться дев’ять населених пунктів, а саме: с. Богданівка, с. Самарське, с. Шахтарське, с. Мерцалівка, с. Нова Дача, с. Кохівка, с. Нова Русь, с. Мар`ївка, с. Зелене. Населення Громади становить: с. Богданівка – 4914 чоловік – 1867 домогосподарств; с. Самарське – 195 чоловік – 88 домогосподарств, с. Шахтарське – 90 чоловік – 52 домогосподарства, с. Мерцалівка – 65 чоловік – 38 домогосподарств, с. Нова Русь – 383 чоловік – 141 домогосподарств, с. Мар`ївка – 298 чоловік – 114  домогосподарств, с. Зелене – 111 чоловік  – 47 домогосподарств, с. Нова Дача –  1306 чоловік –  475 домогосподарств, с. Кохівка  – 356 чоловік –144 домогосподарств.

 

В 2016 році для одержання будь-якої інформації, консультації чи послуги в одному місці, з відповідними побутовими умовами, кваліфікованим і приязним до громадян персоналом реалізувався  проекту за рахунок бюджетних коштів та субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури, а саме: «Створення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)», загальною сумою  950,3 тис. грн., із них 39,4 тис. грн. – власні кошти, та 910,9 тис. грн. субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури.

IV. Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально-економічного розвитку Богданівської об’єднанної територіальної  Громади на 2017 рік.

 

 

  4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села.

 

Актуальні питання:

 Забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету.

 Підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

Головна мета: Забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.

Основні завдання:

- Забезпечити виконання дохідної частини бюджету.

- Забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до сільського бюджету.

- Внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що знаходяться в межах села, в частині орендної ставки та суми оплати.

- Здійснювати продаж землі (викуп з оренди) за прийнятну вартість.  

- Поглибити співробітництво з інвесторами, що отримали в минулі роки земельні ділянки в оренду на умовах вкладання інвестицій в розвиток села.

- Переглянути тарифи на комунальні послуги відповідно до їх реальної вартості, що в свою чергу зменшить видаткову частину сільського бюджету та дасть змогу вивільнені кошти направити на розвиток інфраструктури села.

- Розмістити тимчасово вільні кошти сільського бюджету на депозитних вкладах.

Критерії досягнення:

 У 2012 році виготовлено та затверджено нову нормативно-грошову оцінку землі в межах села – базова вартість одного га – 247,25 грн.

 Об’єднання дев’яти населених пунктів в одну територіальну Громаду, дало змогу збільшити загальну площау яка склала 2039 га (була 1092 га). Це позитивно вплине на розвиток села та його бюджету.

 Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від місцевих податків і зборів (земельний податок, орендна плата за землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо).

Очікувані результати:

- Стабільне функціонування бюджетної системи.

- Збільшення дохідної частини сільського бюджету.

- Підвищення ефективності використання бюджетних коштів на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах.

 

 

4.2. Розробки та виготовлення схем та проектів.

 

Актуальні питання:

Згідно законодавства у разі відсутності державного акту, неможливе будівництво чи капітальний ремонт об’єктів, що знаходяться на даній земельній ділянці.

Головна мета: У зв’язку з об’єднанням територіальної громади, в яку увійшли дев’ять населених пунктів, необхідно встановити нові межі адміністративно-територіальної одиниці.

Основні завдання:

-Виготовлення проектів асфальтування сільських доріг.

-Оновлення генерального плану села.

-Необхідно встановити нові межі адміністративно-територіальної одиниці.

Критерії досягнення:

 На сьогодні сільською радою виготовлено державні акти на право постійного користування земельними ділянками, на яких знаходяться об’єкти нерухомості комунальної власності.

  В попередні роки виготовлено понад 10 проектів на асфальтування доріг та реконструкцію водопровідної мережі.

  Виготовлено акти на земельні ділянки під приміщеннями сільської ради, адміністративної будівлі, будинку культури, трьох дошкільних навчальних закладах, чотирьох загальноосвітніх навчальних закладах, двох кладовищ, та оформлені земельні ділянки загального користування вулиць у комунальну власність.

Також в 2016 році були оформлені 2 земельні ділянки у комунальну власність під будівництво культурно-спортивного центру в с. Богданівка та під стадіон розташований в с. Нова Дача.

Очікувані результати:

   Виготовлення містобудівної документації.

 

4.3. Розвиток дорожньої інфраструктури.

 

Загальна довжина доріг в селах Богданівка, Нова Русь, Мар’ївка, Зелене, Мерцалівка, Нова Дача, Самарське, Шахтарське, Кохівка, складає 89,52 км. Довжина комунальних доріг на вулицях, де забудова домогосподарств складає понад 80%, складає – 75,875 км. З них заасфальтовано 24,855 км. В останні 3 роки заасфальтовано головні дорожні артерії села Богданівка вул. Багата, села Нова Русь вул. Горького, села Нова Дача вул. Соборна. Також заасфальтовано дороги по вулицях: села Богданівка вул. Першотравнева, села Нова Дача вул. Пушкіна. Поточні ремонти по вулицях села Богданівка: Затишна, Лугова, Мирна, Піщана, Гагаріна, Садова, провулок Савенкова, та по всіх вулицях сел Самарське та Шахтарське.

Актуальні питання:

Оцінка технічного стану дорожніх конструкцій найчастіше показує, що вони функціонують на межі своїх можливостей. Нерідко доводиться стикатися з ситуацією, коли працездатність асфальтування вичерпана повністю. Як наслідок: великий обсяг дорожніх робіт спрямований на усунення різних деформацій асфальтобетонного покриття, наприклад, вибоїн. Крім того, останнім часом спостерігається стабільна тенденція - значне збільшення вантажопідйомності транспорту. Даний фактор робить раціональним посилення асфальтобетонного покриття.

Головна мета: Поліпшення дорожнього покриття села та якості життя у сільській місцевості.

Основні завдання:

- Обстеження та діагностики стану об'єкта.

- При визначенні технології враховується не тільки стан дороги, а й пріоритетні матеріали, необхідні терміни, інтенсивність руху і можливість об'їзду цієї ділянки.

- Перебудова земляного полотна, посилення покриттів, виправлення всіх нерівностей, в тому числі ям, вибоїн, тріщин.

- Найважливішою складовою дорожніх робіт є їх механізація. Залучення спецтехніки підвищує оперативність і якість результату.

Критерії досягнення:

         В 2016 році було зроблено капітальний ремонт доріг по вулицях села Богданівка : Маяковського, Кірова, Молодіжна, Шевченко, Багата, Центральна, Романькова, пров. Шевченко, пров. Чкалова; села Нова Дача: Кринична, Центральна; села Кохівка вулиця Річна.

Поточні ремонти в селі Богданівка: Шевченко, Багата, Річна, Набережна, Жовтнева, Піщана, Центральна, Садова, Затишна, Степова, О.Кошового, Лісна, пров. Піщаний, Багата, Кузнечна, Романькова, пров. Західний, села Нова Дача по вулиці Кринична, села Нова Русь по вулицях Горького, Осипенко, села Кохівка по вулицях Українська, Островського, Шевченко, села Мар’ївка по вулиці Горіхова. Загальна вартість робіт з ремонтування цих вулиць складає близько  15 000,0 тис. грн.

          Також за рахунок субвенції з державного бюджету реалізований проект  «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченко від а/д Зелене-Богданівка-Богуслав до буд.№48 в с.Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області» загальною вартістю 1 163,0 тис.грн.

          В 2017 році планується ремонт доріг в селі Богданівка: Українська, Гагаріна, Степова, Польова, Набережна, Лісна, Дзержинського, Річна, пер. Садовий, в селі Нова Дача вулиця Кринична. Загальна вартість робіт з ремонту вулиць на 2017 рік складає близько  4 840,0 тис. грн

 

Очікувані результати:

Якісний ремонт доріг сприяє підвищенню ефективності, швидкості і безпеки пересування транспортних засобів.

 

 

4.4. Вуличне освітлення.

 

Актуальні питання:

Великою проблемою територіальної громади є освітлення вулиць у вечірній та нічний час. Це негативно впливає на рівень безпеки та комфортабельність громадян, які повертаються в цей час до своїх помешкань. Проблема дуже загострюється під час зимового періоду.

Роботи щодо поліпшення вуличного освітлення потрібно продовжувати, необхідно встановлювати ліхтарі на ділянках, які цього потребують.

Проведено реконструкцію мережі освітлення по с. Богданівка, с. Самарське, с. Шахтарське та с. Мерцалівка.

Головна мета: Упровадження енергозберігаючих технологій  та створення сприятливих умов розвитку в системі зовнішнього освітлення.

Основні завдання:

Для створення сприятливих умов та упровадження енергозберігаючих технологій в системі зовнішнього освітлення реалізований проект в 2016 році за кошти місцевого бюджету, приблизно 680,6 тис.грн: «Капітальний ремонт вуличного освітлення сіл Богданівка, Самарське, Шахтарське, Мерцалівка Павлоградського району Дніпропетровської області».

В 2017 році буде завершено ремонт вуличного освітлення с. Нова Русь по вулицях І.Оноди, Нова, Гагаріна завдяки участі в конкурсі ЄС ПРООН III фаза.

Критерії досягнення:

За останні роки проведено відновлення мереж вуличного освітлення на багатьох вулицях нашої Громади. Станом на 01 січня 2016 року приблизно освітлено 70 - 80 % населених пунктів.

Очікувані результати:

В результаті проекту «Капітальний ремонт вуличного освітлення сіл Богданівка, Самарське, Шахтарське, Мерцалівка Павлоградського району Дніпропетровської області» освітлено вул. Степова від буд. №5 до №31 - Нова Степова від буд. №1 до №11; вул. О.Кошового від буд. №1 до №23 - пров. Західний від буд. №2 до №8; вул. Лісна від буд. №3 до №13; вул. Затишна від буд. №1 до №15 – Набережна від буд. №1 до №17; вул. Миру від буд. №9 до №11 – Затишна від буд. №2 до №22; вул. Піщана від буд. №8 до №28в, від буд. №13 до №25  - пров. Піщаний від буд. №1 до №9; вул. Романькова від буд. №29 до №106; пров. Маяковського від вул. Піщана буд. №73 до вул. Горького буд. №186; вул. Папаніна від буд. №1 до №22 – Лугова від буд. №1 до №61; вул. Річна від буд. №30 до №56; вул. Степова від буд. №103 до №129; с. Мерцалівка вул. Мічуріна; с. Шахтарське Вул. Садова; с. Самарське вул. Молодіжна від буд. №1 до №30 – вул. Річна від буд. №1 до №8 – вул. Романькова від буд. №1 до №15. Встановлено 153 ліхтаря протяжністю 12 209 м. Всього на сьогодні в Громаді встановлено 799 ліхтаря протяжністю 74,8 км.

 

Завдяки цим проектам громада чекає таких результатів:

1.Зменшення соціальної напруги і покращення криміногенної ситуації завдяки зниженню кількості крадіжок , дорожньо-транспортних пригод , хуліганських проявів та інших правопорушень і злочинів .

2.Економічне та ефективне використання бюджетних та залучених до реалізації проекту через використання високоякісних і довговічних електроламп та світильників і пільгового нічного тарифу , який обліковується багато-тарифними лічильниками .

3.Підвищення рівня довіри , поваги і взаємодопомоги між учасниками проекту – громадою , місцевою і державною владою та бізнесом , що дасть можливість реалізації інших спільних проектів у подальшому .

 

            В 2017 році заплановано кошти на проведення часткового капітального ремонту вуличного освітлення в с. Богданівка, загальною сумою 180,0 тис. грн.

 

 

4.5. Благоустрій.

 

Актуальні питання:

      В населених пунктах накопичується велика кількість твердих побутових відходів, для захоронення яких необхідно щоб був полігон. Постійно  виникають небажані стихійні сміттєзвалища, які необхідно ліквідовувати.

      На території населеного пункту знаходяться лінії електропередачі, які перебувають на обслуговуванні  Павлоградського  РЕМ. На даний час виникла гостра необхідність в реконструкції вуличного електроосвітлення по вулиці Річній, Набережній в с. Богданівка.

       Велику увагу потрібно приділити роботам з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи несуть загрозу електромережам.

Головна мета:  Комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму, що здійснюється на території, з метою їх належного утримання, благоустрою, раціонального  використання та  охорони навколишнього середовища, в умовах якого, забезпечується захист довкілля, санітарне та епідеміологічне благополуччя населення.

Основні завдання:

< >організація робіт з очищення  території населених пунктів;поточний та капітальний ремонт та утримання в належному стані вулиць, доріг місцевого значення та   сільських комунальних доріг,;капітальний  ремонт, реконструкція вуличного електроосвітлення;висадка нових зелених насаджень;робота, пов’язана з охороною довкілля, в тому числі із запобіганням забрудненню річок, інших водоймищ;впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів;утримання в належному стані спортивних споруд, дитячих майданчиків;проведення робіт по централізованому збиранню та вивезенню відходів; проведення робіт   по  спорудженню огорожі кладовищ  та утримання в належному стані кладовищ;боротьба з шкідливими рослинами ;закупівля  і проведення заходів для обкосу трав, вирубки дерев, чагарників з метою підтримання зеленого покрову газонів та зелених насаджень.реконструкція, ремонт та утримання в належному стані комунальних доріг, доріг місцевого значення;відновлення мереж зовнішнього освітлення;підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення шляхом встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення;організація ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг з обслуговування, утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення;проведення санітарної очистки території;обладнання прибудинкових територій майданчиками під розміщення контейнерів для збору побутових відходів;здійснення санітарної вирубки сухостою;утримання в належному стані місць відпочинку населення підвідомчих територій;утримання обочин доріг шляхом систематичного прибирання порослі;ліквідація несанкціонованих звалищ;утримання в належному кладовищ, пам’ятників, обелісків;забезпечення освітлення населених пунктів;будівництво та утримання малих форм, спортивних, дитячих майданчиків;закупівля механічного обладнання –  косарки для обкосу трав, бензопил для видалення сухостою дерев, інвентаря;залучати до оплачуваних громадських робіт з благоустрою населених пунктів осіб з числа безробітних, які перебувають на обліку у районному центрі зайнятості. 

 

В ході реалізації програми затвердженої рішенням Богданівської сільської ради № 209-13/VІІ від 14.12.2016 року плануються наступні заходи:

 

< >утримання та ремонт доріг та вулиць у населених пунктах;поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища сільської ради та створення кращих умов для життєдіяльності населення;зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;забезпечити  безпеку  пересування  учасників  дорожнього  руху ;зменшити  рівень  аварійності  на  дорогах  сільської ради ;зменшити  до  мінімального  рівня  витрати  і  втрати  при  наданні  послуг  зовнішнього  освітлення ;знизити  кількість  аварійних  ситуацій  на  об’єктах  зовнішнього  освітлення.-

 

-

-

-

-

< >Озеленення, благоустрій населених пунктів; -

 

< >Екологічна освіта і виховання. 

 

В ході реалізації програми затвердженої рішенням Богданівської сільської ради                 № 216-13/VІІ від 14.12.2016 року плануються наступні заходи:

 

< >Реалізацію      державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу населених пунктів сільської ради та навколишньої території.Досягнення   покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:покращення стану сільських земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ; покращення стану зелених насаджень на території Богданівської сільської ради за рахунок знесення аварійних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території села. 

 

В 2016 році був реалізований проект «Капітальний ремонт русла стариці р.Тернівка шляхом розчистки на території Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області» загальною сумою 720,0 тис. грн.

З місцевого бюджету на 2017 рік заплановано релізувати проект по ліквідації підтоплення села Нова Дача на суму 1500 000 грн.

 

4.7. Місцева пожежна охорона та організаціята підтримання у належному стані системи цивільного захисту на території  Громади на 2017 рік.

 

Актуальні питання:

          Програма розроблена з метою запобігання виникнення і забезпечення ефективного гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха в населених пунктах, де немає підрозділів державної пожежної охорони, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 202 "Про затвердження Положення про місцеву охорону". Тенденція до зростання кількості пожеж та загибелі людей свідчить про надзвичайну гостроту проблеми. Державна пожежна охорона на даному етапі тільки своїми силами без широкої участі інших видів пожежної охорони, без постійної допомоги населення не в змозі забезпечити належний протипожежний захист об'єктів та житлового сектора в сільській місцевості, враховуючи значну віддаленість більшості населених пунктів від обласного центру, значне збільшення часу слідування підрозділів на пожежі, несвоєчасне їх гасіння і зростання матеріальних витрат від пожеж.

            Не вирішення даного питання в подальшому може призвести до унеможливлення гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації аварій, катастроф і стихійного лиха в сільській місцевості, що є однією з підстав термінового прийняття Програми.

            Місцева пожежна команда створена Богданівською сільською радою.

                Головна мета: Забезпечення інтересів населення, об'єктів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у сфері пожежної безпеки та функціонування автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

 

Основні завдання:

- забезпечення належного рівня пожежної безпеки населених пунктів Богданівської сільської ради організація гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації аварій, катастроф і стихійного лиха, реалізація вимог статті 27 Закону України "Про пожежну безпеку", постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №202 "Про затвердження Положення про місцеву охорону";

- розроблення організаційних засад діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки та недопущення надзвичайних ситуацій в сільських населених пунктах Богданівської сільської ради;

- створення, оснащення, всебічна підготовка місцевих пожежно-рятувальних підрозділів об’єднаних територіальних громад на території Дніпропетровської області;

- створення і підтримання у постійній готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій воєнного, соціального, техногенного і природного характеру.

- вдосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки в населених пунктах сільської ради;

- ефективне вирішення завдань із забезпечення протипожежного захисту та оперативне реагування на обстановку з пожежами та надзвичайними ситуаціями в  населених пунктах Богданівської сільської ради і зменшення їх негативних наслідків;

- досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту в населених пунктах Богданівської  сільської ради;

- здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог пожежної безпеки в  населених пунктах та Богданівської сільської ради;

- проведення протипожежної пропаганди серед населення з метою запобігання пожежам та наслідкам від них;

- надання інформації підрозділам державної пожежної охорони про готовність місцевої пожежної команди до виконання поставлених завдань та оперативної інформації щодо пожеж та надзвичайних ситуацій;

-придбати «Пожежну машину» для швидкого реагування у випадку пожеж на території нашої громади;

- створення умов для забезпечення реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, організації та підтримання у належному стані системи цивільного захисту, зокрема пожежної безпеки, на території Богданівської  ОТГ Дніпропетровської області

 

Критерії досягнення:

Забезпечити постійне функціонування місцевої пожежної команди (заробітна плата з нарахуванням);

Утримання пожежної техніки в належному стані;

За участю підрозділів державної пожежної охорони та сільськогосподарських підприємств забезпечити проведення роз'яснювальної роботи та інших організаційних заходів щодо забезпечення належної діяльності місцевої пожежної команди, у тому числі цілодобового чергування, ремонту пожежної техніки, забезпечення її паливно- мастильними матеріалами;

Розглянути на засіданні виконкому сільської ради питання забезпечення пожежної безпеки, проведення пожежно - профілактичної роботи, організації навчання населення правилам пожежної безпеки за місцем проживання та організації гасіння пожеж з прийняттям конкретних рішень;

Розробити та здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня протипожежного та цивільного захисту населення;

Проводити широку роз'яснювальну роботу серед населення щодо проблеми функціонування, та матеріально-технічного забезпечення місцевої пожежної команди, за рахунок пожертвувань юридичних і фізичних осіб та самооподаткування громадян.

 

В ході реалізації програм затверджених рішенням Богданівської сільської ради № 220-13/УІІ від 14.12.2016 року плануються наступні заходи:

 

              Результатами реалізації Програми є здійснення першочергових комплексних заходів, спрямованих на ефективне вирішення питань забезпечення пожежної безпеки, гасіння пожеж, рятуванні людей та надання допомоги в ліквідації аварій, катастроф та стихійного лиха, а також здійснення заходів із запобігання пожежам та нещасним випадкам на них в населених пунктах Богданівської сільської ради.

             В 2016 році за місцеві кошти був придбаний ангар для розташування пожежної техніки загальною сумою 199,5 тис. грн.

Протягом 2017 року планується:

< >придбання пожежної машини на суму 4,5 млн. грн. за рахунок місцевих та державних коштів,створення  місцевої системи централізованого оповіщення  на суму 252 тис. грн.,проведення навчання особового складу цивільного захисту  за рахунок коштів місцевого бюджету 20 тис. грн.,обладнання консультативних пунктів цивільного захисту з місцевого бюджету на 9 тис.грн.,утримання місцевої пожежної команди ( у тому числі заробітна плата та утримання транспорту) 718 ти. грн.субвенція  Павлоградському міськрайонному управлінню ГУДСУНС у Дніпропетровській області на реалізацію Програми запобігання виникнення надзвичайних ситуацій оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки у сумі 70 тис. грн. Комунальне господарство. Модернізація та розбудова інженерних мереж. 

 

Актуальні питання:

Комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство Богданівської сільської ради» надає послуги з водопостачання, прибирання та вивезення твердих побутових відходів.

Для покращення   роботи в 2014 році закуплений екскаватор – навантажувач «Борекс» на базі трактора МТЗ-82.  Сміттєзбиральна машина здійснює збір та транспортування  твердих побутових відходів в установах та підприємствах сільської ради та населення.    

Однією з проблем підприємства є відсутність виробничої бази з адміністративними та технічними приміщеннями, гаражами.

Кожного року сільська рада виділяє кошти на розвиток Комунального підприємства.  У цьому році були виділені кошти на придбання паливно мастильних матеріалів, виплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату та єдиного внеску, так як реальні тарифи на послуги, що їх надає комунгосп суттєво вищі, ніж діючі, і не переглядались вже три роки.

Головна мета: Визначення засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Основні завдання:

Водопровідна мережа сел. Шахтобудівників потребує капітального ремонту:

1. Провести систематизацію всіх зафіксованих на окремих трубопровідних ділянках відмов за основними ознаками та факторами, які впливають на рівень показників надійності трубопроводів і економічності трубопровідних систем у цілому.
2. Отримати розрахункові залежності показників безвідмовності діючих водопровідних мереж і водоводів з урахуванням терміну їхньої експлуатації та категорій складності відновлення елементів, що відмовили. Перевірити й уточнити межі змін цих показників.
3. Встановити аналітичні залежності для імовірнісної оцінки мінливості лінійних витрат води на діючих і запроектованих ділянках трубопроводів водопровідних мереж, визначити основні фактори, від яких вони залежать та діапазон змінюваності.
4. Уточнити модельну залежність і вдосконалити методику для визначення економічного фактора спорудження та експлуатації трубопроводів, встановити діапазон зміни вхідних її параметрів, що впливають на визначення економічно доцільних діаметрів труб.
5. Розробити і впровадити науково й технічно обґрунтовані рекомендації з підвищення надійності й ефективності роботи діючих водопровідних мереж.

 

Критерії досягнення:

Анкетування, натурне обстеження роботи діючих водопровідних мереж сільських населених пунктів, статистична обробка та аналіз отриманих результатів із використанням основних положень теорії ймовірностей і математичної статистики, гідравлічні та техніко-економічні розрахунки водопровідних мереж.

 

В ході реалізації програми затвердженої рішенням Богданівської сільської ради №221- 13/VІІ від 14.12.2016 року плануються наступні заходи:

 

- покращення якості надання комунальних  послуг населенню;

- покращення умов роботи КП «ЖКГ Богданівської сільської ради»;

- зменшення кількості поривів трубопроводів.

- покращення якості питної води;

На підтримку ЖКГ заплановано кошти в сумі 2000 000 грн.

 

< >Капітальне будівництво. 

 

Актуальні питання:

З метою дотримання планомірного процесу реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів розвитку Богданівської сільської територіальної громади План по капітальному будівництву Богданівської сільської ради на 2016 рік розроблено  і враховує головні цілі та завдання реалізації проблемних питань в галузі будівництва.

План розроблений на основі аналітичних висновків відповідно до пріоритетів розвитку громади на основі об'єднання інтересів і можливостей, шляхом взаємодії органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності, громадськості.

Визначення проблем:

< >незадовільний стан закладів охорони здоров'я та культури;водопостачання та якість питної води. Протягом останніх років в населених пунктах  вкрай загострилася ситуація із забезпеченням населення якісною питною водою. Водопровідна мережа є тільки в одному населеному пункті – Богданівка – 1 (селище Шахтобудівників).низький рівень газопостачання сільських населених пунктів;недостатній рівень впровадження енергозберігаючих технологій.газифікація населених пунктів;завершення існуючих недобудов (реконструкція дитячого садка «Теремок»)розвиток соціально-культурної сфери, охорони здоров'я, розбудови соціальної інфраструктури населених пунктів  за рахунок державного та місцевих бюджетів:проведення капітального ремонту сільського клубу в селі Нова Русь;будівництво культурно-спортивного центру в с. Богданівка;здійснення капітального ремонту адміністративної будівлі;капітальний ремонт водопровідної мережі,забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики;сприяння розвитку інфраструктури населених пунктів сільської територіальної громади; модернізація інфраструктури територіальної громади а саме: забезпечення впровадження енергоресурс збереження, енергоефективних та енергозберігаючих технологій в установах бюджетної сфери;підвищення ефективності та надійності функціонування об`єктів будівництва;забезпечення комплексного та збалансованого розвитку населених пунктів. 

 

В ході реалізації програми затвердженої рішенням Богданівської сільської ради                   №212- 13/VІІ від 14.12.2016 року плануються наступні заходи:

 

< >покращення умов навчального процесу;поліпшення якості культурно-мистецьких послуг;забезпечення населення якісною питною водою;газифікація населених пунктів області для створення належних соціально- побутових умов для населення;виконання заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних видів опалення;забезпечення збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку територій; підвищення інвестиційної привабливості.

 

Заплановано  кошти  сільського бюджетуна газифікацію сіл громади в сумі 3000 000 грн.

4.10. Надання адміністративних послуг.

Актуальні питання:

 

упорядкування нормативно-правового регулювання надання адміністративних послуг;

запровадження електронних сервісів надання адміністративних послуг;

Головна мета: створення максимально зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг громадянами і підприємцями у Богданівській територіальній громаді.

 

 

 

Основні завдання:

 

розрення кількості та якості надання послуг населенню в територіальній громаді;

вдосконалення матеріально-технічного оснащення центру, запровадження рейтингової оцінки  роботи;

оптимізація процедури надання адміністративних послуг, дотримання єдиних стандартів до надання таких послуг, скорочення кількості видів адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування;

надання організаційно-методичної та інформаційної підтримки у реалізації проекту з відкриття оновленого приміщення Центру надання адміністративних послуг;

подальший розвиток ,,оn - line” сервісів замовлення й надання адміністративних послуг через веб-сайт, забезпечення популяризації зазначених веб-ресурсів.

Критерії досягнення:

Розширення центру надання адміністративних послуг в об’єднаній територіальній громаді;

збільшення кількості видів адміністративних послуг, що надаються через центри надання адміністративних послуг за принципом ,,єдиного вікна”;

наданих адміністративних послуг та консультацій суб’єктам звернення.

На теперішній час перелік послуг ЦНАПу складає більш ніж 60 видів, також створено мобільні групи для виїзду до віддалених сіл двічі на тиждень. Робота з управлінням соціального захисту, пенсійним фондом та виготовлення паспорту в стадії розробки.

В 2016 році розпочато капітальний ремонт будівлі під ЦНАП зроблено заміну вікон, дверей, покрівлі, утеплення фасаду, планується зробити внутрішні ремонтні роботи, закуплено оргтехніку та офісні меблі на загальну суму 950,3 тис. грн.. Субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури 910,9 тис. грн. та власні кошти 39,4 тис. грн. Відкриття нової будівлі для ЦНАПу заплановано на початку наступного року.

 

      На 2017 рік в Богданівській територіальній громаді  затверджено  проекти які планується реалізувати за рахунок субвенції з державного бюджету:

 

 

Назва проекту

Вид бюджету тис.грн.

Державний

Місцевий

Придбання «Пожежної машини»

4 000,0

0,0

Придбаня спецтехніки

2000,0

0,0

Капітальний ремонт фасаду шляхом утеплення Богданівської ЗШ I-III ступеня по вул. Шевченка, 32г в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

     2440,0

0,0

Капітальний ремонт даху Богданівської ЗШ I-III ступеня по вул. Шевченка, 32г в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

400,0

195,0

Всього:

8 940,0

195,0

 

      На 2017 рік в Богданівській територіальній громаді заплановано  проекти які будуть фінансуватися за рахунок   місцевого бюджету:

 

Назва проекту

Вид бюджету тис.грн.

Державний

Місцевий

Будівництво культурно-спортивного центру розташованого по вул. Багата, 22а в селі Богданівка, Павлоградського району, Дніпропетровської області

0,0

9 000,0

Капітальний ремонт водопровідної мережі с. Богданівка, Павлоградського району, Дніпропетровської області

 

0,0

200,0

Придбання дитячих майданчиків в села Самарське, Кохівка, Зелене, Мар`ївка, Богданівка

0,0

150,0

Будівництво бювету з питною водою в с. Богданівка Павлоградського району, Дніпропетровської області

0,0

500,0

Капітальний ремонт Новодачинського сільського будинку культури с заміною вікон, санітарно-технічних вузлів та зовнішньої каналізації за адресою: вул. Молодіжна,5,с. Нова Дача, Павлоградський район, Дніпропетровська область

0,0

475,8

Капітальний ремонт тиру Новодачинської ЗШ I-III ступенів по вул. Пушкіна,7 в с. Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

1 412,0

Капітальний ремонт спортзалу Богданівської ЗШ I-II ступенів по вул. Шкільна,15 в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

400,0

Капітальний ремонт спортзалу Новоруської ЗШ I-II ступенів по вул. Горького,17 в с. Нова Русь Дніпропетровської області

0,0

300,0

Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: пер. Парковий, буд. 13 в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

1 041,7

Реконструкція будівлі під гуртожиток за адресою: вул. Шевченка, 32В в с. Богданівка, Павлоградського району, Дніпропетровської області

0,0

4 000,0

Реконструкція будівлі під гуртожиток за адресою: вул. Шкільна, 15 в с. Богданівка, Павлоградського району, Дніпропетровської області

0,0

4 000,0

Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Горького, 8 в с. Нова Русь, Павлоградського району, Дніпропетровської області

0,0

547,4

Капітальний ремонт сільського клубу розташованого за адресою: вул. Маяковського, 37а, с. Мар`ївка, Павлоградського району, Дніпропетровської області

0,0

500,0

Будівництво розвідних мереж газопроводів середнього тиску села Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

3 000,0

Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

180,0

Ліквідація наслідків від затоплення повеневими водами с. Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області (будівництво водовідвідних каналів)

0,0

2 500,0

Капітальний ремонт дороги по вул. Українська в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

1 500,0

Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

960,0

Капітальний ремонт дороги по вул. Польова в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

500,0

Поточний ремонт дороги по вул. Степова в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

200,0

Поточний ремонт дороги по вул. Набережна в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

200,0

Поточний ремонт дороги по вул. Лісна в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

190,0

Поточний ремонт дороги по вул. Дзержинського в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

200,0

Поточний ремонт дороги по пров. Садовий в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

200,0

Поточний ремонт дороги по вул. Річна в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області

0,0

150,0

Всього:

0,0

32 306,9

 

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ.

 

    Механізмами фінансування проектів та заходів Плану реалізації на 2017 – 2018 роки є:

1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;

 2) грантові угоди, об‘єднання на договірній основі фінансових ресурсів, державних та приватних партнерів на засадах державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;

3) капітальні видатки державного бюджету;

4) державні цільові програми, у тому числі програми подолання депресивності територій;

5) угоди щодо регіонального розвитку;

6) програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

7) галузеві регіональні та місцеві програми.

      Впровадження проектів та заходів Плану реалізації на 2017 – 2018 роки здійснюватиметься за рахунок:

1) коштів державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку;

2) коштів обласного бюджету, у тому числі бюджету розвитку обласного бюджету;

3) благодійних внесків;

4) коштів міжнародних організацій, програм та проектів міжнародної технічної допомоги;

5) коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

VI. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ

Моніторинг та оцінка результативності виконання Плану реалізації на 2017 – 2018 роки проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Відповідальність за проведення моніторингу і оцінки виконання Плану реалізації на 2017 – 2018 роки покладається на Виконавчий комітет Богданівської сільської ради, що має бути визначений розпорядженням голови сільської ради після затвердження Плану реалізації на 2017 – 2018 роки рішенням сесії сільської ради.

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану на 2017 – 2018 роки проводяться щороку з метою визначення стану виконання проектів розвитку, а також проведення аналізу соціально- економічного розвитку.

Моніторинг стану впровадження проектів здійснюється на підставі інформації виконавців, визначених Планом реалізації на 2017 – 2018 роки, яка подається ними відповідальному за проведення моніторингу та оцінки реалізації Плану на 2016 – 2017 роки у встановлені строки.

Моніторинг соціально-економічного розвитку області проводиться на підставі офіційних статистичних даних та матеріалів виконавців, визначених Планом на 2017 – 2018 роки, які подаються відповідальному за проведення моніторингу і оцінки виконання Плану реалізації на 2017 – 2018 роки у встановлені строки.

Оцінка результативності Плану реалізації на 2017 – 2018 роки проводиться шляхом періодичного відстеження, вимірювання і порівняння фактичних результатів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямовані План реалізації на 2017 – 2018 роки.

Результати моніторингу та оцінки результативності підлягають оприлюдненню та враховуються у звітах про виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку області.

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення завдань та бюджетних програм на наступний за звітним бюджетний рік.

 

Сільський голова                                                                       О.Г. Грищенко